Bewindvoering

Bewindvoering

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel, uitgesproken door de rechtbank, voor meerderjarigen die hun eigen financiële belangen niet (meer) kunnen behartigen. Dit kan ontstaan door verschillende oorzaken, denk aan ziekte, ouderdom, een verslaving (drugs/drank/gokken) of een psychische aandoening. In deze gevallen is het mogelijk financieel ondersteunt te worden door een bewindvoerder. Dit kan voor een kortere of langere periode. Stichting Schuldvrij biedt maatwerk om u de kans te geven uw (financiële) situatie weer op orde te krijgen of om u blijvend te ondersteunen.

Wat doet een bewindvoerder?

Bij bewindvoering behartigt de bewindvoerder alle geldzaken van de cliënt. Op het moment dat de cliënt onder bewind staat, mag de cliënt niet meer zelfstandig beslissingen nemen over eigen geldzaken. Hier is dan altijd toestemming van de bewindvoerder voor nodig. Bewindvoering bepaalt en betaald en de cliënt ontvangt leefgeld voor boodschappen en overige zaken.   

Waarom een bewindvoerder?

Een bewindvoerder staat verder van uw persoonlijke leven af dan een familielid of bijvoorbeeld vriend. Een bewindvoerder is daardoor in staat uw belangen op zowel de korte als lange termijn zo goed mogelijk te behartigen en grijpt ook in als dat nodig is. Maar wij vinden het cruciaal om een goede samenwerking te hebben met persoonlijk contact. Voor het aanvragen van het bewind is er een kennismakingsgesprek om te zien of er een klik is. De onder bewind gestelde cliënt zal één bewindvoerder als aanspreekpunt toegewezen krijgen.

Duur van bewind

De duur van bewindvoering kan zeer divers zijn. De maatregel kan worden beëindigd, zodra de rechter van mening is dat de cliënt zelf weer in staat is zelfstandig zijn/haar geldzaken te beheren of dat de maatregel wordt vervangen door een mogelijke andere maatregel.

Wat betekent onder bewind staan voor de cliënt?

De cliënt krijgt leefgeld, een bedrag afhankelijk van de inkomsten, de vaste lasten en gezinssituatie. Dit bedrag wordt in overleg bepaald. Voor elke cliënt houden wij rekening met mogelijke toeslagen, vakantiegeld én een financiële buffer voor als er bijvoorbeeld iets kapot gaat in huis. Inwonende (meerderjarige) kinderen dragen bij aan de vaste lasten wanneer sprake is van inkomsten. Tevens sluiten wij de benodigde, noodzakelijke verzekeringen af indien die nog niet aanwezig zijn. Om alles nog even samen te vatten kunt u ook onderstaande video bekijken.

Taken bewindvoerder

Onderstaande werkzaamheden worden uitgevoerd, nadat de rechtbank het bewind heeft uitgesproken:

 • Het inventariseren van alle inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden.
 • Het opstellen van een plan van aanpak in overleg met de cliënt.
 • Het zo nodig openen van één of meer bankrekeningen. Er is een beheerrekening en een leefgeldrekening nodig. De beheerrekening wordt gebruikt om inkomsten op te ontvangen en vaste lasten van te betalen. De leefgeldrekening is ten behoeve van de cliënt.
 • Belastingaangifte (box 1) indien van toepassing.
 • Het eventueel aanvragen van belastingtoeslagen.
 • Het eventueel aanvragen van kwijtscheldingen voor de lokale belastingen.
 • Het afsluiten van verzekeringen.
 • De contacten met diverse instellingen.
 • De betaling van de vaste lasten en andere voorkomende kosten.
 • De behandeling/doorzending van de post.
 • Het aanvragen van inkomensondersteunende regelingen, zoals bijzondere bijstand. Het eventueel treffen van een betalingsregeling bij een beheersbare schuldenlast.
 • Het aanvragen van een schuldregeling in het minnelijke traject of de WSNP.
 • De bewindvoerder zorgt voor een aantekening “bewindvoering” in het kadaster/openbaar register in het geval van een een eigen woning.

Verplichtingen cliënt

Bij de start van het bewind dient de cliënt volledige openheid van zaken te geven over zijn of haar inkomsten, uitgaven, schulden en lopende betalingsverplichtingen. Gedurende het bewind moet de cliënt wijzigingen in zijn of haar persoonlijke en/of financiële omstandigheden direct aan de bewindvoerder meedelen.

Scroll naar boven