Dementie

Bewindvoering bij dementie en het syndroom van Korsakov

Hoe ziet bewindvoering bij dementie eruit?

Het aantal mensen met dementie neemt sterk toe in Nederland. Dementie is een aandoening van de hersenen en is een verzamelnaam voor vijftig verschillende aandoeningen. Stichting SchuldVrij verzorgt voor deze speciale groep beschermingsbewind met een persoonlijke tintje.

Wanneer de diagnose dementie of Korsakov is gesteld is, kan dat een reden zijn voor onderbewindstelling. Wanneer de beslissing van onderbewindstelling in een vroeg stadium gebeurt, dan heeft de persoon nog wel het geestelijke vermogen om zaken aan te geven.

Symptomen en signalen van dementie:

Vergeetachtigheid, problemen met de dagelijkse handelingen (bv. geldzaken), vergissingen met tijd en plaats, taalproblemen, kwijtraken van spullen, veranderingen in gedrag en karakter, rusteloosheid, enz.

Symptomen en signalen van Korsakov:

Het maar enkele minuten onthouden van nieuwe dingen, geen besef van tijd en plaats, weinig contact met vrienden en familie, geen invloed meer hebben op gedrag en agressiviteit.  

Waarom beschermingsbewind?

Beschermingsbewind beschermt mensen met een beperking tegen zichzelf en tegen misbruik door anderen. Die bescherming betreft het beheer van de financiën. Van iemand met dementie of Korsakov mag niet dezelfde financiële kennis en accuratesse worden verwacht als van een gezonde en handelingsbekwame volwassene.

Om te voorkomen dat men onnodig schulden maakt en of door derden wordt opgelicht, voorziet beschermingsbewind in een bewindvoerder die de financiën beheert op een verantwoorde manier.

Scroll naar boven